maandag 11 augustus 2014

Gastblog: gelaatkundige Peggy vertelt over de betekenis van de kaken en veranderingen na een kaakosteotomie

Goedemorgen!

Onlangs kreeg ik een lief berichtje van mijn vriendinnetje Cindy: of ik een gastblog voor haar wilde schrijven. Ik hoefde daar geen seconde over na te denken!

Cindy doet veel goed voor lotgenoten met haar voorlichting en het delen van haar ervaringen over de kaakosteotomie, die tegenwoordig veel mensen ondergaan vanuit medische noodzaak (en niet omdat het mooier is!). Ze steunt, verzacht en bevestigd in haar blog en is daarnaast samen met haar arts, Dr de Jonge, een boek aan het schrijven over deze behoorlijk gecompliceerde ingreep.

De kaakosteotomie is een onderwerp dat mij op het medische vlak boeit als verpleegkundige, maar zeker ook als gelaatkundige omdat het doorgaans een vrij goed zichtbare verandering geeft aan een gezicht! Dit is dan ook de wijze waarop Cindy en ik elkaar hebben leren kennen: Ik was op zoek naar goede voorbeelden met betrekking tot kinnen en kaken op internet. Daar stuitte ik per toeval op de blog van Cindy, inclusief voor- en na foto's van de ingewikkelde operatie aan haar kaken. Ik was heel verrast door de grote gelaatkundige verandering die ik zag en bedacht me onmiddellijk dat dit ook behoorlijke gevolgen zou kunnen hebben op de wijze waarop van een persoon zichzelf opstelt en neerzet in de wereld. Na wat mailverkeer hierover kwam Cindy bij mij op consult en bevestigde voor mij de theorie uit de gelaatkunde.

Dus... zo van binnen, zo van buiten en vise versa? Dat is de eeuwige vraagstelling in het leven van een gelaatkundige. Daar zijn genoeg theorieën over, in allerlei boeken, maar een beetje bevestiging van oude (en soms wat verbazingwekkende) kennis is natuurlijk nooit weg! Hoe dat eventueel uitwerkt in het geval van een veranderende kaak-partij wordt hieronder uit de doeken gedaan!

Ik wil, ik kan....volhouden....
Binnen de gelaatkunde staan de kin en kaak voor daadkracht en vasthoudendheid. Het geeft weer hoeveel input iemand kan en wil geven en het bepaalt letterlijk de drive die iemand heeft om zaken neer te zetten.

De lengte van de kin zal het impuls tot bewegen aangeven en de breedte van de kaak geeft weer hoeveel motorische kracht er gestoken kan worden in het vasthoudend zijn.

Binnen de praktische mensenkennis, waar gelaatkunde een onderdeel van uitmaakt, staan de lengterichtingen namelijk voor bewegingsvormen naar buiten toe en de breedtelijnen voor energie die men bezit om de beweging in gang te zetten en vast te houden. Dit is natuurlijk een hele summiere uitleg van de zo genaamde krachtrichtungsordnung, maar voor nu voldoende om te kunnen begrijpen wat een verandering van lengte en breedte in ons gezicht voor een impact heeft.

Kin en kaak bekijk je in de gelaatkunde altijd samen met de vorm van de neus, omdat deze staat voor wilskracht. Aangezien alles draait om de harmonie in het gezicht, is het van belang dat de factoren "willen" en "doen" in balans zijn. Wanneer de neus en kin niet met elkaar in verhouding zijn, zal het zo zijn dat het willen en het doen eveneens niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zo zal een persoon met een vooruit stekende neus en een terugliggende kin veel willen, maar naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende daadkracht en motorische actie kunnen geven aan de ideeën of wensen. Dit kan er toe leiden dat men ideeën niet kan realiseren tot werkelijkheden.

Links voor- en rechts na de ingreep; een gezicht met meer balans, waar "willen" en "doen`
elkaars vrienden zijn geworden!

Zoals je zal begrijpen na deze uitleg kan een kaakosteotomie op het gebied van het doen, dus de daadkracht en het vooruitstrevend vermogen heel wat inhoudelijke veranderingen geven! Het gezicht laat zien hoe wij onszelf als persoon neer willen zetten in de samenleving. Daarnaast gaat het erom hoe jij jezelf ziet in de spiegel. Niet zelden moet men na een gezichtsoperatie "wennen" aan het eigen spiegelbeeld omdat men innerlijk nog niet "gegroeid" is in het gezicht dat is gecreëerd door de operatie.


De mogelijk uitwerking van een kaakosteotomie op het karakter
Er zijn verschillende vormen van de kaakosteotomie, heb ik me laten vertellen. Er zijn operaties waarbij de kaak naar voren worden gehaald en er zijn operaties waarbij men de kaak naar achteren plaatst. Elk zal zijn eigen uitwerking geven en vooral ook meer innerlijke balans geven omdat het gezicht in zijn totaliteit meer harmonie gaat laten zien na de ingreep, althans...dat lijkt me het streven van elke operateur!


Interessant is het om te weten dat het naar voren halen van de onderkaak (bij overbeet en terugwijkende kin) meer daadkracht met extroverter gedrag zal geven. De persoon zal zich dus wat gemakkelijker kunnen laten zien en ervaart minder de neiging om zich te verschuilen achter anderen.
Bij het naar achteren plaatsten van de onderkaak (bijvoorbeeld bij progenie; de centenbak in de volksmond) zal men zich na de ingreep wat minder impulsief/extravert gedragen. Men heeft minder de neiging tot (te) snel handelen in woord en daad.
Indien de breedte van de kaak verandert ten gevolge van de operatie zou dit betekenen dat men zich, naast de veranderde daadkracht, meer vasthoudend zal opstellen. Dit kan zich combineren met de beide vormen van operatie.

Om te weten wat een kaakosteotomie doet met jouw gezicht, naast het feit dat je er anders gaat uitzien, maak je als het ware een optelsom al naar gelang de ingreep. Een optelsom van "naar voren", naar achteren" en de eventuele verandering in de breedte van de kaaklijn. Doorgaans zal de verandering een meer harmonische aanblik geven. Je ziet jezelf in de spiegel als een completer mens omdat de contrasten zijn verfijnd. De omgeving ziet hetzelfde en zal daarop hopelijk positief gaan acteren naar de persoon toe. Hiervoor is geen kennis nodig van gelaatkunde vanwege het feit dat ons mensenbrein intuïtief reageert op de uitdrukking en vormen van een gezicht. Naast alle moeilijkheden en pijn die zo'n heftige operatie met zich meebrengt, een positieve pleister op de wonde lijkt mij.....

Peggy Boetzkes - Gelaatkundige
http://gelaatkunde.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten